Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

XÃ VĂN LĂNG

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;

Địa chỉ: xóm Tân Lập, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;

Điện thoại: 02803.823.482

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

1. Chủ tịch UBND xã
Họ và tên: Hoàng Xuân Trường
Ngày sinh: 12/03/1971
Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch Ủy ban nhân dân
TTrình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0912500690; 0868820690   
Fax: 
Email: truonghx.donghy@thainguyen.gov.vn

2. Phó Chủ tịch UBND xã
Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày sinh: 29/11/1974
Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0357231388           
Fax: 
Email: nguyetnt.donghy@thainguyen.gov.vn
3. Phó Chủ tịch UBND xã 
Họ và tên: Ngô Văn Tài
Ngày sinh: 03/12/1986
Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0966228985
Fax: 
Email: tainv.donghy@thainguyen.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3528720