Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

XÃ VĂN LĂNG

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;

Địa chỉ: xóm Tân Lập, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;

Điện thoại: 02803.823.482

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

1. Chủ tịch UBND xã
Họ và tên: Trương Công Hiền
Ngày sinh: 16/4/1972
Chức vụ: Phó bí thư ĐU - Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0983112009            
Fax: 
Email: hientc.donghy@thainguyen.gov.vn

2. Phó Chủ tịch UBND xã
Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày sinh: 29/11/1974
Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0357231388           
Fax: 
Email: nguyetnt.donghy@thainguyen.gov.vn
3. Phó Chủ tịch UBND xã 
Họ và tên: Ngô Văn Tài
Ngày sinh: 03/12/1986
Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0966228985
Fax: 
Email: tainv.donghy@thainguyen.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 10087

Tổng truy cập: 3153957