Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sau năm 1975, Văn Lăng là một xã thuộc huyện Võ Nhai.

Ngày 2 tháng 4 năm 1985,  Hội đồng bộ trưởng ra Quyết định số 102-HĐBT sáp nhập xã Văn Lăng vào huyện Đồng Hỷ.

Đến năm 2019, xã Văn Lăng được chia thành 16 xóm: Khe Hai, Liên Phương, Bản Tèn, Văn Lăng, Vân Khánh, Tam Va, Dạt, Tân Lập 1, Tân Lập 2, Tân Sơn, Tân Thịnh, Tân Thành, Mong, Khe Quân, Khe Cạn, Mỏ Nước.

Đến Ngày 11 tháng 12 năm 2019 sáp nhập hai xóm Tân Lập 1 và Tân Lập 2 thành xóm Tân Lập, sáp nhập hai xóm Mong và Khe Cạn thành xóm Khe Mong, sáp nhập xóm Mỏ Nước vào xóm Tam Va. Tổng số xóm trên địa bàn xã hiện là 13 xóm, bản.

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3528720