Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 số 134/TB-HĐXĐMĐKT Thông báo Kết luận dạng tật và mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã Văn Lăng 23/02/2024 Hoàng Xuân Trường
2 Quyết định số 03/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của xã Văn Lăng 04/01/2024 Hoàng Xuân Trường

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3528720