Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

 

XÃ VĂN LĂNG

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;

Địa chỉ: xóm Tân Lập, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;

Điện thoại: 02083.823.482

 Tổ chức bộ máy

1.Hội đồng nhân dân

1. Chủ tịch HĐND 
Họ và tên: Hoàng Xuân Trường
Ngày sinh: 12/03/1971
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0912500690; 0868820690   
Fax: 
Email: truonghx.donghy@thainguyen.gov.vn
2. Phó Chủ tịch HĐND 
Họ và tên: Nguyễn Thị Liêm
Ngày sinh: 24/12/1968
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0989839067            
Fax: 
Email: liemnt.donghy@thainguyen.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6072

Tổng truy cập: 3153794