Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

 

XÃ VĂN LĂNG

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;

Địa chỉ: xóm Tân Lập, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;

Điện thoại: 02083.823.482

 Tổ chức bộ máy

1.Hội đồng nhân dân

1. Chủ tịch HĐND 
Họ và tên: Trương Công Hiền
Ngày sinh: 16/4/1972
Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0983112009            
Fax: 
Email: hientc.donghy@thainguyen.gov.vn
2. Phó Chủ tịch HĐND 
Họ và tên: Nguyễn Thị Liêm
Ngày sinh: 24/12/1968
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0989839067            
Fax: 
Email: liemnt.donghy@thainguyen.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3528679