Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

XÃ VĂN LĂNG

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;

Địa chỉ: xóm Tân Lập , xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;

Điện thoại: 02083.823.482

I. Giới thiệu chung

1. Vị trí địa lý: xã Văn Lăng là đơn vị hành chính loại I, gồm 16 xóm, bản. Ranh giới hành chính có các phía giáp:

- Phía Đông giáp xã Thần Sa, huyện Võ Nhai;

- Phía Tây giáp xã Phú Đô, huyện Phú Lương;

- Phía Nam giáp xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ;

- Phía Bắc giáp xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn;

- Diện tích 6.414,79 ha.

2. Dân cư:

Dân số là 6.005 người, 1.476 hộ gia đình, với 8 dân tộc anh em cùng chung sống, mật độ dân số bình quân là 86 người/km2.

II. Hệ thống chính trị

- Hiện tại Ủy ban nhân dân xã Văn Lăng có 22 cán bộ, công chức, (20 đại học; 02 trung cấp; 22 đảng viên).

- Đảng bộ xã Văn Lăng có 18 chi bộ với 210 đảng viên.

- Có 05 tổ chức chính trị - xã hội (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ).