Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

XÃ VĂN LĂNG

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;

Địa chỉ: xóm Tân Lập , xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;

Điện thoại: 02083.823.482

I. Giới thiệu chung

1. Vị trí địa lý: Văn Lăng là xã miền núi nằm ở phía Bắc huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, xã Văn Lăng là đơn vị hành chính loại I, gồm 13 xóm, bản. Ranh giới hành chính có các phía giáp:

- Phía Đông giáp xã Thần Sa, huyện Võ Nhai;

- Phía Tây giáp xã Phú Đô, huyện Phú Lương;

- Phía Nam giáp xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ;

- Phía Bắc giáp xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn;

- Diện tích  6.283,28 ha. Trong đó đất nông nghiệp có diện tích là 5.904.81 ha (chiếm 94%); đất phi nông nghiệp gồm 339.53 ha (chiếm 5,40%); đất chưa sử dụng còn 38.94 ha (chiếm 0,61%).

2. Dân cư:

Dân số là 6.005 người, 1.476 hộ gia đình, với 8 dân tộc anh em cùng chung sống, mật độ dân số bình quân là 86 người/km2.

II. Hệ thống chính trị

- Hiện tại Ủy ban nhân dân xã Văn Lăng có 22 cán bộ, công chức, (20 đại học; 02 trung cấp; 22 đảng viên).

- Đảng bộ xã Văn Lăng có 18 chi bộ với 210 đảng viên.

- Có 05 tổ chức chính trị - xã hội (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ). 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy – HĐND – UBND, xã Văn Lăng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và đáng tự hào. Hệ thống giao thông, hệ thống điện, cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, trụ sở UBND xã được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống, tình thần của nhân dân được nâng lên. 

Công tác giáo dục - y tế được quan tâm thực hiện tốt; tổng số 4/4 trường học trên địa bàn đạt chuẩn Quốc gia, 100% cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ mức độ 2. Hiện nay, Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia theo bộ tiêu chí mới. Các chương trình mục tiêu y tế - dân số và phòng chống dịch bệnh được triển khai thực hiện đồng bộ; công tác khám chữa bệnh được thực hiện theo đúng quy chế chuyên môn tại cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo theo Luật khám chữa bệnh; chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế và tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh được củng cố và nâng lên; công tác tuyên truyền về Luật Bảo hiểm y tế được đẩy mạnh; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến nay đạt 98,5%.

Các hoạt động văn hóa thông tin tuyên truyền có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của xã và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển sâu rộng; thiết chế văn hóa tiếp tục được củng cố, hoàn thiện; đến nay 13/13 xóm, bản có nhà văn hóa;

Các chính sách xã hội được triển khai thực hiện tốt, nhất là chính sách đối với người có công, giảm nghèo, an sinh xã hội, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến; an ninh quốc phòng được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3528720