Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, lnguw nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn xã Văn Lăng

29-11-2023 16:51

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3529539