Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND xã Văn lăng về việc Trưng tập tổ tuyên truyền lưu động phục vụ công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVvà Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

03-05-2021 16:14

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3499194