Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại xã Văn Lăng

11-11-2020 15:15

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh và huyện Đồng Hỷ đã thông tin với các cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và huyện trong 10 tháng năm 2020; kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV; dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XIII; nội dung Kỳ hợp thứ 16 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, dự kiến Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện sẽ được tổ chức trong 2 ngày 17-18/12/2020 để thực hiện các nội dung: Thảo luận, xem xét và thông qua Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội huyện Đồng Hỷ năm 2020, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021; Nghị quyết về dự toán thu - chi ngân sách năm 2021; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về một số cơ chế khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết chủ trương đầu tư công các công trình khởi công mới trong năm 2021 và các Nghị quyết về công tác cán bộ...

Đồng chí Phạm Văn Sỹ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại Hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Văn Lăng, đã có một số ý kiến, kiến nghị tập trung vào những vấn đề như: Quan tâm đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông; điện áp yếu xảy ra thường xuyên làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất; đưa các chương trình hỗ trợ, tập huấn nông nghiệp về cơ sở, trực tiếp tới các hộ nông dân; hỗ trợ nông dân về giống, vật tư sản xuất nông nghiệp, tìm đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp; chú trọng công tác bảo vệ môi trường tại các vùng khai thác khoáng sản; cấp giấy chứng nhận cho nhà văn hóa xóm; tăng phụ cấp hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách, y tế thôn bản; nâng chế độ điều dưỡng cho người có công…

Ông Vũ Minh Cương - Nguyên Chủ tịch UBND xã, Bí thư Chi bộ Tân Thành phát biểu trước Hội  nghị

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh, huyện Đồng Hỷ và đại diện lãnh đạo địa phương đã trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền. Những ý kiến, kiến nghị khác được các đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp chuyển tới Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIII sắp tới.