Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Đề án 06

28-02-2024 14:42

Quang cảnh Hội nghị

Sau 2 năm thực hiện Đề án 06, nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân về vai trò, vị trí của Đề án được nâng lên; trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông được tăng cường; công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thực hiện Đề án được quan tâm; công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án được thực hiện hiệu quả bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình Đề án đang được triển khai có hiệu quả, qua đó góp phần cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm ngân sách Nhà nước và phục vụ hiệu quả việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong đó, nhiều kết quả nổi bật như: Toàn tỉnh đã hoàn thành nhập 100% dữ liệu hộ tịch toàn tỉnh (xong trước 47 ngày so với kế hoạch được giao); làm sạch 100% dữ liệu an sinh xã hội; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai; hoàn thành tích hợp 53/53 dịch vụ công thiết yếu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên và kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hoàn thành tích hợp chức năng số hóa hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống ở cả 3 cấp…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai Đề án, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và vướng mắc cần tháo gỡ trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến phát biểu chỉ đạo 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các sở, ban, ngành, UBND các cấp, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06, góp phần đưa tỉnh Thái Nguyên là một trong các địa phương luôn dẫn đầu toàn quốc và được Chính phủ, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp cần khẩn trương rà soát, tập trung triển khai 11/21 mô hình điểm còn lại theo kế hoạch phối hợp giữa UBND tỉnh và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra; các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá, kiểm tra tình hình triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu. Trên cơ sở kết quả rà soát, tập trung vào việc cập nhật, hoàn thiện các quy trình, hồ sơ, biểu mẫu theo hướng đơn giản hóa, đảm bảo phù hợp với thực tế và các điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý, chấn chỉnh kịp thời các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp thiếu quyết liệt trong triển khai thực hiện Đề án, thực hiện chậm tiến độ, chất lượng hiệu quả thấp và các biểu hiện tiêu cực khác trong thực thi công vụ…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Đề án 06

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã khen thưởng cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Đề án 06.

Đại tá Dương Đình Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Đề án 06

 

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3529541