Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác dân vận

28-02-2024 18:17

Quang cảnh Hội nghị

Theo đó, nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận của hệ thống chính trị, năm 2024, Ban Dân vận Tỉnh ủy đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận của hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác dân vận; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức kiểm tra, giám sát, khảo sát nắm tình hình kết quả triển khai thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận; chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác dân vận... Cùng với đó là triển khai nhiệm vụ cụ thể đối với công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc, đồng bào theo tôn giáo, các hội quần chúng...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thông qua nội dung phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí năm 2024; kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh năm 2024; kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024; kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh năm 2024.

Đồng chí Tạ Văn Lộc, Giám đốc Trung tâm Thông tin tỉnh phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận năm 2024.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thái Hanh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thái Hanh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình công tác dân vận năm 2024 của cấp ủy bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của cấp ủy địa phương; đặc biệt cần thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác dân vận. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nâng cao vai trò, vị trí của công tác dân vận trong lãnh đạo, chỉ đạo; nắm chắc tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân tại cơ sở để có biện pháp tháo gỡ kịp thời...

Tại Hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ký kết kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp công tác với Ban Dân tộc tỉnh năm 2024.

Mạnh Thắng
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3529539