Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 số 134/TB-HĐXĐMĐKT Thông báo Kết luận dạng tật và mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã Văn Lăng 23/02/2024 Hoàng Xuân Trường
2 Số 871/TB-HĐXĐMĐKT Thông báo Kết luận dạng tật và mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã Văn Lăng 28/12/2023 Hoàng Xuân Trường
3 Số 788/TB-UBND Thông báo về việc mở gói thầu đấu giá dịch vụ quản lý bảo vệ và thu - nộp phí qua cầu treo Văn Lăng năm 2024 11/12/2023 Hoàng Xuân Trường
4 Số 222/QĐ-UBND Quyết định Về việc Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn xã Văn Lăng 29/11/2023 Trương Công Hiền
5 Số 587/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Quy chế thực hiện dân chủ ở xã Văn Lăng 21/09/2023 Nguyễn Thị Nguyệt
6 799/TB-UBND Thông báo lịch trực tiếp công dân của lãnh đạo UBND xã Văn Lăng tháng 10 năm 2022 29/09/2022 Trương Công Hiền
7 249/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận Danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2021 05/11/2021 Trương Công Hiền
8 139/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 2020 01/12/2020 Trương Công Hiền

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3528720