Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tin hoạt động của xã Văn Lang

hướng dẫn công dân tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến

bấm vào đây để xem chi tiết       Nguyễn Thị Trang - CC Tư pháp

Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của...

/documents/441257/0/Q%C4%9003++Vi%E1%BB%87t+2024.pdf/1f3d489d-acf0-44c1-9496-8906b8a97b50  

Thông báo kết luận dạng tật và mức độ khuyết tật của Hội đồng xác đinh mức độ khuyết tật xã Văn Lăng

/documents/441257/0/TB+ke%CC%82%CC%81t+lua%CC%A3%CC%82n+dang+ta%CC%A3%CC%82t+va%CC%80+mu%CC%9B%CC%81c+%C4%91o%CC%A3%CC%82+khuye%CC%82%CC%81t+ta%CC%A3%CC%82.pdf/129a5549-0411-4635-883e-b77b4d9b9ede

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3529540